PRESSMEDDELANDE: Säpo skyddar inte medier som lagen kräver

(2013-11-05) Hot mot svenska medier blir allt vanligare. Ett tecken på det är att fyra dagstidningar hotats under kort tid. De hotade medierna får av polisen höra att prioriteringar och resursbrist gör att skyddet av medierna måste ställas mot andra behov. Och då blir stödet till medierna alltför ofta lågt prioriterat. Säpo är enligt lag skyldigt att utreda hot mot journalister. Organisationen Utgivarna kräver nu svar från Säpo varför brott mot författningsskyddet prioriteras så lågt.

Enligt författningsskyddet ska säkerhetspolisen, Säpo, motverka brott som syftar till att påverka bland annat journalisternas yrkesutövning. Hot som framförs för att få journalister att låta bli att granska en viss företeelse omfattas av skyddet. Trots det får medierna som utsatts för hot inte något skydd. Se Säpos uppdrag gällande författningsskyddet.

– Det är allvarligt att Säpo inte tar hoten på allvar och särskilt uppseendeväckande att en myndighet som Säpo därigenom bryter mot författningsskyddet, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna. Medierna har en central roll i demokratin och har därför rätt till särskilt skydd.

Östgöta-Correspondentens redaktion har hotats via e-post och av två personer som kom till redaktionen och krävde att en artikel skulle tas bort från tidningens hemsida. Om texten inte omedelbart togs bort skulle de hotfulla personerna komma tillbaka. Dessutom har reportrar blivit hotat under en rättegång. En journalist vid Eskilstuna-Kuriren har fått sin bil vandaliserad och grindarna till tidningshusets gård har saboterats. På Värmlands Folkblad tvingas journalisterna skydda sig efter hot från ett kriminellt gäng. Och på Expressen blev nyligen en kulturskribent hotad av nynazister efter att ha skrivit en text om hur fördomar styr rapporteringen om romer. Listan med hot mot medier blir allt längre.

Utgivarnas medlemmar gör nu gemensam sak och kräver att Säpo svarar på varför de inte lever upp till sina skyldigheter och därigenom bryter mot författningsskyddet. Medlemmar i Utgivarna är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och TV4-gruppen.

– Vi utgår från att vi snarast får ett möte med chefen för Säpo, Anders Thornberg, där han redogör för hur han skall rätta till de allvarliga bristerna och sätta in resurser för att skydda hotade medier och journalister, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Vid frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Stärk källskyddet och öka JKs handlingsfrihet
Regeringen måste omedelbart ta initiativ till en lagändring