(2016-04-06) Sofia Wadensjö Karén blir ny styrelseordförande i Utgivarna. Hon valdes i kväll på Utgivarnas föreningsstämma i Göteborg.  

– Dagens ansvariga utgivare har ett stort ansvar i att värna oberoende journalistik. Så Utgivarnas roll som samlande kraft för att bevara den publicistiska självständigheten är viktigare än någonsin, säger Sofia Wadensjö Karén.

– En av vår tids ödesfrågor är den ökade misstron mot landets etablerade medier, samt i förlängningen förstås hur vi ska möta den oroväckande utvecklingen. Utgivarna har ju även tydligt drivit till exempel inrättandet av ett gemensamt medieetiskt system och att hot mot journalister måste tas på större allvar. Frågeställningar som dessa ser jag fram emot att fördjupa mig i. De är helt avgörande för vilket samhälle vi vill ha. Hur vi väljer att bemöta dem i dag påverkar allas vår framtid i morgon. Personligen kan jag inte tänka mig ett mer meningsfullt uppdrag än att tillsammans med styrelsen och vd Per-Anders Broberg driva dessa frågor framåt.

Sofia Wadensjö Karén är sedan 2011 chefredaktör och ansvarig utgivare för Tidningen Vi. Hon är vd i Vi Media och styrelseledamot i Sveriges Tidskrifter. Sofia Wadensjö Karén sitter även i juryn för Stora Journalistpriset.

 Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige.

I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet.

Utgivarnas medlemmar är TU, Sveriges tidskrifter, TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, och UR.

För ytterligare information, kontakta:

Sofia Wadensjö Karén, styrelseordförande Utgivarna: 070-536 71 59,  sofia.wadensjo@vi-tidningen.se

 

Utgivarna undersöker hot mot medierna
Anna Lith – Årets utgivare 2015