(2013-10-26) I förra veckan beslutade Justitiekanslern (JK) att inleda en förundersökning om brott mot tystnadsplikten. Och det efter Dagens Nyheters avslöjande om Skånepolisens registrering av romer.

Stärk källskyddet och öka handlingsfriheten

(2013-10-26) I förra veckan beslutade Justitiekanslern (JK) att inleda en förundersökning om brott mot tystnadsplikten. Och det efter Dagens Nyheters avslöjande om Skånepolisens registrering av romer.

Beslutet att inleda en förundersökning väckte en del reaktioner. TUs vd Per Hultengård menade i ett uttalande att reglerna borde ändras så att JK inte behöver utreda källor om det varit försvarligt att lämna uppgifterna. I dag måste JK åtala källan om personen lämnat ut handlingarna skriftligen. Han fortsätter med att konstatera att DNs avslöjande måste ses som ett av årets viktigaste journalistiska arbeten och att det troligen inte hade varit möjligt utan ett fungerande meddelarskydd och meddelarfrihet. Per Hultengård skriver i sin artikel:

Vid bedömningen av förtal finns ett s k försvarlighetsrekvisit, d v s att även om publiceringen innebär att någon är förtalad, så är den ändå inte brottslig om den var försvarlig (och sann eller att det fanns skälig grund för den).

På samma sätt borde det finnas en möjlighet att just i fråga om de s k meddelarbrotten, d v s när någon använt sig av meddelarfriheten i en situation där meddelarfrihet inte gäller (och därmed också för JK i sitt beslut om huruvida förundersökning ska inledas) – kunna väga in om gärningen med hänsyn till omständigheterna var försvarlig.”

JK följer lagen

Även Utgivarna kommenterade beslutet i ett pressmeddelande. I pressmeddelandet skriver Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, att JK inte gör något fel som inleder en förundersökning och att det är JKs skyldighet att vaka över att gränserna för att tryckfriheten inte överskrids. Liksom Per Hultengård föreslår Jeanette Gustafsdotter att det bör bli tillåtet att lämna ut sekretessbelagda handlingar skriftligt om det finns starkt samhällsintresse.

– Det är viktigt att betona att förslaget ska stärka skyddet för källorna och att det ska öka handlingsfriheten för JK när det är avslöjanden av starkt allmänintresse. Som det är i dag har JK ingen annan möjlighet än att åtala källan om personen har lämnat ut handlingarna skriftligen, oavsett om det är av starkt allmänintresse, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

– Självklart ska det inte bli lagligt att lämna ut sekretesskyddade handlingar till någon annan än en redaktion med ansvarig utgivare i avsikt att det ska publiceras och endast under förutsättning att det finns ett mycket starkt samhällsintresse, säger Jeanette Gustafsdotter.

Mattsson kommenterar JKs beslut

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson kommenterade också JKs beslut. I bloggposten ”Låt JK slippa jaga källan” frågar sig Mattsson om det är rimligt att JK ska eftersöka Dagens Nyheters källa till registret över romer.

Ja, så som lagen är skriven idag är det ett brott mot tystnadsplikten att lämna över en handling med sekretessbelagda uppgifter till en journalist. Den tjänsteman som läser upp samma sak muntligen, så att reportern får banda eller anteckna, omfattas av meddelarfriheten. Men inte den som ger redaktionen möjlighet att publicera själva handlingen – beviset! – så att publiken själv kan ta ställning till saken.”

Vid frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se.

 

 

 

Fel fokus för JK
Säpo skyddar inte medier