Utgivarnas styrelse tog i går enigt beslut om att gå vidare i arbetet med att bilda en medieombudsman och medieetisk nämnd, gemensam för alla medier. Utgivarna rekommenderar en lösning med frivillighet som bygger på ändringar i sändningsvillkoren för public service i kombination med ändring av radio och tv-lagen. Publicistklubben och Journalistförbundet bjuds nu in till överläggningar om hur det nya systemet kan utformas.

Förslaget innebär bland annat att ett nytt villkor ställs upp i sändningstillstånden med en skyldighet för PS-bolagen att uppfylla de aktuella villkoren, dvs. saklighet, opartiskhet, respekt för den enskildes privatliv, genmäle och beriktigande, genom att ansluta sig till ett system för självreglering i ordnade former.

Peter Danowsky, advokat och expert inom medierätt och pressetik, har under våren utrett de juridiska förutsättningarna för ett gemensamt pressetiskt system och lämnade i mars in sin utredning till Utgivarnas styrelse där han pekade på tre möjliga modeller. Utgivarnas juridiska råd har därefter inkommit med yttrande. Styrelsen tog igår beslut att gå vidare med utredningens modell tre i sitt framtida arbete.

– Det är oerhört glädjande att Utgivarna nu, efter långt utredande, i full enighet kunnat ta detta beslut att gå vidare mot ett gemensamt medieetiskt system, säger Erik Fichtelius, ordförande i Utgivarna. Det kan stärka alla mediers oberoende gentemot staten, och göra systemet enklare och mer begripligt för allmänheten. Samtidigt står det klart att regelverket delvis måste vara olika för skilda medier, även om alla bedöms inom samma system, säger Erik Fichtelius, ordförande Utgivarna. 

Nu ska vi ta fram en handlingsplan. Det finns frågeställningar som är viktiga att utreda. Det här arbetet kommer att ta tid när det kommer till detaljnivå men gårdagens beslut är ett viktigt beslut för pressetiken, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Modell tre står i kapitel 7.3.   Läs hela utredningen här.

Vid frågor kontakta gärna

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, mobilnr 070-624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Medlemmar i Utgivarna är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och TV4-gruppen

Nyheter från Utgivarna den 21 mars 2014
Fyra av tio mediehus utsatta för hot