Pressmeddelande 2017-06-01

Nu har vi publicerat Utgivarnas nya webbplats, www.utgivarna.se.

Förutom ny layout har sidan strukturerats för att bättre spegla föreningens roll som en samlande kraft för svenska utgivare och publicistisk verksamhet. Nya kategorier har införts och två forum för publicistiska frågor öppnas.

I forumfunktionerna är det möjligt att ställa frågor och inte minst läsa tidigare frågor och svar. Med tiden ska dessa forum kunna bli en kunskapsbank.

”Öppenhetsforum” kommer att administeras av Per Hagström, journalist och jurist som specialiserat sig på offentlighetsprincipen. Medan föreningens vd Nils Funcke kommer att administera ”utgivarforum” som är tänkt att behandla frågor som berör tryck- och yttrandefrihetsfrågor i allmänhet, t.ex. frågor som berör meddelarfrihet och ensamansvar.

Våra forum kommer inledningsvis att vara efterhandsmodererade. Det innebär att var och en är ansvarig för sina inlägg.

Den som utåt önskar vara anonym kan vara det men vi måste alltid ha namn på de som ställer frågor.

Regeringen skärper sekretessen
Utgivarna i Almedalen