(2016-07-31) Sverige måste tydligt och högljutt markera sitt stöd för yttrandefrihet i Turkiet. Det skriver Utgivarna i ett debattinlägg som publiceras i dag.   

130 medier har tystats i Turkiet de senaste dagarna. Radio- och tv-stationer, nyhetsbyråer, dagstidningar, tidskrifter och bokförlag har stängts eller släckts ned.

Samtidigt har närmare 100 journalister gripits eller frihetsberövats.

– Utvecklingen i Turkiet är oacceptabel. Press- och yttrandefrihet är en förutsättning för en fungerande demokrati, säger Utgivarnas vd Per-Anders Broberg.

Utgivarna – som samlar Sveriges etablerade medier: Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, TV 4-Gruppen, TU och Sveriges Tidskrifter – uppmanar i dag såväl EU som den svenska regeringen att kraftfullt agera i frågan.

”Utrikesminister Margot Wallström, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, ministern för internationellt samarbete Isabella Lövin och statsminister Stefan Löfven måste alla – var för sig och inom ramen för EU-samarbetet – agera. Våra svenska politiker får inte vara tysta när grundläggande demokratiska principer sätts ur spel på det sätt som nu sker i Turkiet. Margot Wallströms uttalande i går är förstås bra. Men det räcker inte. Sverige måste tydligt och högljutt markera sitt stöd för yttrandefrihet i Turkiet.” skriver Utgivarna i debattinlägget.

– Det som sker i Turkiet är ett dramatiskt och oacceptabelt angrepp på press- och yttrandefriheten. Massavstängningarna av medier riskerar också att skrämma journalister till tystnad och riva ner det värn för ett öppet och demokratiskt samhälle som journalistiken är. Därför kräver vi, Sveriges samlade publicister i Utgivarna, att Sverige och EU gör mediernas frihet till en av sina viktigaste prioriteringar – omedelbart, säger Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Anders Broberg, VD Utgivarna: 070-558 29 57, per-anders.broberg@utgivarna.se 

Pressfriheten i Turkiet hotas
Hot mot medier ska lagföras