Pressmeddelande från Utgivarna                                                Stockholm 16 januari 2018

 Ny vd för Utgivarna

Patrik Hadenius tillträder i maj som ny vd på Utgivarna.
– Jag är verkligen glad för förtroendet att få leda Utgivarna. Bland mina viktigaste uppgifter blir att ta över Nils Funckes utmärkta utredning om ett mer begripligt och heltäckande medieetiskt system – och driva den frågan vidare, säger tillträdande vd Patrik Hadenius.

Patrik Hadenius är en välkänd medieentreprenör. Under många år har han drivit företaget Vetenskapsmedia med bland annat Språktidningen, Modern Psykologi och har dessutom varit publisher på Forskning & Framsteg. Intresset för publicistik i en vidare bemärkelse har han haft sedan barnsben.

– Tillit är ett av vår tids viktigaste ord och ett högt förtroende för medierna är en grundbult i ett välfungerande samhälle. Hos Utgivarna får jag möjlighet att tillsammans med Sveriges publicister diskutera och driva denna avgörande samhällsfråga, säger Patrik Hadenius.

Nuvarande vd, Nils Funcke, anställdes för att ta arbetet med ett gemensamt medieetiskt system till nästa nivå.  Under sin tid som vd har han – tillsammans med en arbetsgrupp bestående av Kerstin Brunnberg, Fredrik Wersäll, Ola Sigvardsson och Nils Hanson – tagit fram ett konkret förslag som nu behandlas inom Utgivarna.

– Jag har därmed slutfört det som var mitt huvudsakliga uppdrag och som fick mig att ta jobbet som vd. Nu finns en grund som har mycket goda förutsättningar att accepteras av samtliga medieföretag men också av politikerna, säger Nils Funcke.

Därmed lämnar han vd-uppdraget den sista april, men kommer även fortsättningsvis bidra till att förverkliga föreningens arbete kring ett självreglerande system som omfattar inte bara dagspressen och tidskrifter utan även kommersiella etermedier och public service.

– När vi nu står inför nästa steg är det med stor glädje som vi kan presentera Patrik Hadenius som vår nästa vd. Patrik är, i egenskap av såväl erfaren publicist som framgångsrik entreprenör, en utmärkt företrädare för landets alla ansvariga utgivare. En enhällig styrelse ser förväntansfullt ser fram emot att Patrik tillträder för att driva Utgivarnas viktiga arbete vidare, säger Utgivarnas styrelseordförande Sofia Wadensjö Karén.

Patrik Hadenius tillträder tjänsten den 1 maj.

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Medlemmar i Utgivarna är TV4-gruppen, Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Tidskrifter, TU och Utbildningsradion.

För frågor, kontakta gärna:
Sofia Wadensjö Karén, styrelseordförande: 070-536 71 59
Patrik Hadenius, tillträdande vd: 070-598 84 55

Hoten mot publicistisk verksamhet ökar
Utgivarna.se attackerad online