Nils Funckes rapport gällande förutsättningar för en gemensam medieombudsman och medieetisk nämnd diskuterade på Utgivarnas extra styrelsemöte igår. 

Nils Funckes rapport gällande förutsättningar för en gemensam medieombudsman och medieetisk nämnd diskuterade på Utgivarnas extra styrelsemöte igår. 

Styrelsen beslöt att rapporten ska redigeras till att fokusera på huvudförslaget för att därefter gå ut på remissrunda. 

Rapporten var mycket bra, men den blandar frågor som låg inom uppdraget att utreda förutsättningarna för en medieetisk nämnd, med förslag som är hans egna, säger Utgivarnas ordförande Ove Joanson.

Frågan om en samlad, självsanerande etisk nämnd för såväl press, kommersiella etermedier och public service har diskuterats i flera år. Inte minst inför och efter bildandet av organisationen Utgivarna.

Nu ska Nils Funcke redigera om förslaget inför Utgivarnas styrelsemöte den 8 mars.  Efter det ska den ut på remissrunda. Utgivarna är ingen statlig instans men vill genom remissrundan ta in synpunkter från de som direkt berörs samt även övriga synpunkter från mediebranschen. 

 

För mer info kontakta:

Jeanette Gustafsdotter

VD Utgivarna

jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

070-624 45 56

 

Utgivarna kritiserar EU-rapport
Kommentar angående den så kallade arvsynden: