(2016-03-14) Nu undersöker Utgivarna på nytt omfattningen av hot, våld och trakasserier mot medierna.  Undersökningen görs tillsammans med TNS Sifo. Studien syftar till att fördjupa kunskapen om de hot som riktas mot medierna – och vilka konsekvenser hoten får.

Det är tredje året i rad som Utgivarna genomför undersökningen som alltså blir en uppföljning av de studier som gjordes 2014 och 2015. Studien kommer att visa hur det ser ut på redaktionerna i dag – men även hur det utvecklats sedan senaste undersökningen och även hur det utvecklats över tid.

Undersökningen görs bland Utgivarnas medlemmar: Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, TV4-gruppen, Tidningsutgivarna och Sveriges tidskrifter. Det betyder att

550 redaktioner och ansvariga utgivare bland dagstidningar, tidskrifter, tv och radio ingår i undersökningen.

Den undersökning Utgivarna gjorde för ett år sedan visade bland annat att:

• En av tre redaktioner hade hotats det senaste året.

• Mer än 300 hot eller trakasserier hade riktats mot medierna de senaste tolv månaderna. 

• Två av tre mediechefer menade dessutom att hotbilden mot redaktionerna hade förstärkts under de senaste åren

Resultatet av årets undersökning kommer att presenteras under våren och en slutrapport kommer i samband med politikerveckan i Almedalen i början av juli.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Anders Broberg, VD Utgivarna: 070-558 29 57, per-anders.broberg@utgivarna.se

Överfall på SR korrespondent
Dataattack mot medier