Det offentliga bråket mellan ägare och redaktion på nättidningen Bulletin landar rakt in i den publicistiska kärnan om ansvarig utgivarskapets okränkbarhet.
En person, utgivaren, ansvarar för vad som publiceras, och för den delen, vad som ska avpubliceras.
Utgivarna ser med stor oro på uppgifterna om att den ordningen inte har respekterats på Bulletin.

Ansvarig utgivarskapet är inte en förhandlingsfråga utan en rätt och ett ansvar som har en lång historia i Sverige – från Tryckfrihetsförordningens genomförande 1766. Denna rätt manifesteras i lagen genom ”Intet däri får införas mot utgivarens vilja”.
Utgivarna är Sveriges största publicistorganisation och representerar Sveriges största och minsta mediebolag i alla mediegenrer, vilka alla förenas i försvaret av utgivarens suveräna rätt att fatta publiceringsbeslut.
Att värna världens äldsta konstitutionella skydd för journalistik är ett gemensamt ansvar för alla verksamma i publicistiska organisationer.

Styrelsen, Utgivarna

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. Medlemmar är TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Olsson, vd, Utgivarna
070 6615087

Regeringen bör agera
Mattsson vald till
ordförande till 2023