Utgivarna uppmanar Justitiekanslern (JK) att överklaga den tingsrättsdom där staten dömdes att betala skadestånd till en kvinna som anser att staten inte gjort tillräckligt för att skydda hennes privatliv i samband med hennes medverkan i dokumentären ”Vaccinkrigarna”.

Utgivarna vänder sig mot tingsrättsdomen där det bland annat står att det ”saknas en mekanism där kvinnans rätt till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet, i syfte att bedöma om ingreppet varit försvarligt”.
– Domen bör prövas i högre instans för klargörande. Och för Utgivarna är det viktigt att det oberoende självreglerande medieetiska systemet fortsatt står fritt från statens inflytande, varför kopplingen som nu görs i Stockholms tingsrätts domskäl är olycklig, säger Thomas Mattsson, Utgivarnas ordförande.

Utgivarna menar vidare att tingsrätten borde tagit hänsyn till yttrandefrihetsintresset, vilket borde vägts mot kvinnans intressen – man delar inte heller uppfattningen att det självreglerande medieetiska systemet är otillräckligt.
– Tingsrätten resonerar åtskilligt kring den journalistiska metod som används för insamlande av research inför publicering, så kallad wallraff som arbetsmetod och det är bra  journalister får fortsätta att använda dold kamera om det, efter noga övervägande, är den enda rimliga möjligheten att blottlägga missförhållanden.
– Utgivarna
vill också påminna om att publiceringar som tillkommit med sådana arbetsmetoder kan, precis som andra publiceringar, anmälas till och prövas av Medieombudsmannen och Mediernas etiknämnd, , säger Thomas Mattsson.

I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.

JO ser allvarligt på polisens ingripande mot SVT-medarbetare
TV4 fick rätt i hovrätten