Stockholm 2012-04-24

Jeanette Gustafsdotter, idag vd för Tidningsutgivarna TU, blir ny vd för den nystartade organisationen Utgivarna. 

Per Hultengård, idag chefsjurist vid TU, blir ny vd för Tidningsutgivarna. 

Utgivarna är en nystartad branschorganisation som ska ge sina medlemmar en gemensam röst i publicistiska utgivarfrågor.

– Jeanette Gustafsdotter är medierättsjurist och har journalistisk erfarenhet både från public service och kommersiella medieföretag. Hon är den idealiska vd:n för Utgivarna, säger Ove Joanson, styrelseordförande Utgivarna.  

– Utgivarnas medlemmar utgör kärnan av Sveriges publicistiska företag. För första gången kommer Sveriges seriösa journalistiska företag, oavsett sina olika ägar- och finansieringsförhållanden, att uppträda gemensamt i de frågor som utgör grunden för den svenska yttrande- och tryckfriheten. Alltför många tecken i tiden, senast förslaget om kränkande fotografering, visar på behovet att öka tyngden i utgivarfrågorna och arbeta gemensamt. Utgivarna är en stark röst för publicistisk kvalitet och oberoende, avslutar Ove Joanson.

– Per Hultengård har jobbat på TU sedan 1991, och är en av Sveriges absoluta experter inom Tryckfrihet och Yttrandefrihet. Per kommer att bli en utmärkt vd för TU nu när Jeanette Gustafsdotter går till Utgivarna där TU kommer att vara medlem, säger Tomas Brunegård, ordförande TU. 

I Utgivarna ingår Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Nyhetsbolaget Sverige AB, TU och Sveriges Tidskrifter.

För frågor, kontakta gärna:

Ove Joanson, mobil nr 070-590 31 58
Tomas Brunegård, mobil nr 070-562 44 00
Jeanette Gustafsdotter, mobil nr 070-624 45 56
Per Hultengård, mobil nr 070-815 75 29

Polisdatalagen kan strida mot skyndsamhetskravet
Utgivarnas remiss över Yttrandefrihetskommittén