− Regeringens förslag till ett nytt tryckfrihetsbrott för utlandsspioneri är ogenomtänkt och dåligt underbyggt. Det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att regeringen vill införa en så allvarlig förändring av en grundlag utan att ha gjort en tillräcklig analys av behoven.

Det säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter i ett gemensamt pressmeddelande.

En statlig utredning om förstärkt skydd för Sveriges säkerhet föreslår ett nytt tryckfrihetsbrott – utlandsspioneri – för att skydda svenska intressen mot främmande makts underrättelseverksamhet. Utredaren påstår att det inte är osannolikt att främmande makt skulle kunna utnyttja tryck- och yttrandefriheten för att komma över uppgifter. Därför ska det alltså bli straffbart att publicera uppgifter som bland annat kan äventyra svenska militära insatser utomlands.

− De uppgifter som behöver skyddas omfattas redan idag av sekretessbestämmelser. Det nya förslaget är inte bara onödigt utan det begränsar också ytterligare möjligheten för medier att beskriva hur svensk trupp utomlands agerar i krigssituationer. Det bör svenska folket få reda på. Vi uppmanar regeringen att kasta förslaget i papperskorgen, säger Jonas Nordling och Jeanette Gustafsdotter.

Läs Utgivarnas remissyttrande

Läs Journalistförbundets remissyttrande

Läs utredningens förslag

För mer information kontakta:

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, 070-624 45 56

Per Hultengård, vd och chefsjurist Tidningsutgivarna, 070-815 75 29

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33

Långsamma myndigheter
Tomas Brunegård ny ordförande i WAN-IFRA