(2016-12-02) Idag är Tryckfrihetsförordningen i fokus. I dag är det nämligen 250 år på dagen sedan förordningen vann laga kraft. Detta uppmärksammas på flera ställen i Sverige.

Det var den 2 december 1766 som kung Adolf Fredrik undertecknade Tryckfrihetsförordningen som därmed vann laga kraft. Tryckfrihetsförordningen är världens äldsta grundlag om tryckfrihet.

Tryck- och yttrandefriheten står naturligtvis i fokus en dag som denna.

I Gävle anordnar Gävle kommun en tredagarsfestival. I Falun arrangeras en dag om tryckfrihet och rätten att yttra sig. I Växjö arrangeras seminarium om hot och hat mot journalister och på Kungliga biblioteket i Stockholm diskuteras ”Hur fritt är ordet när den svenska tryckfrihetsförordningen fyller 250 år?”.

I riksdagen hålls ett högtidsseminarium i andrakammarsalen. Seminariet anordnas av Sveriges och Finlands riksdagar.

Seminariet tar avstamp i boken ”Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766” som lanseras idag. Det blir även diskussion om tryck- och yttrandefrihet med bland andra Dagens Nyheters Moskvakorrespondent Anna-Lena Laurén och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Slutligen talar Finlands förre president Tarja Halonen och konstitutionsutskottets vice ordförande Björn von Sydow om yttrandefrihetens villkor i dag.

I Rosenbad arrangerar Medieinstitutet Fojo, tillsammans med Utrikesdepartementet, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet, ett seminarium om hat och hot mot kvinnliga journalister.

Till seminariet har man bjudit in ett tiotal framstående kvinnliga journalister från hela världen, journalister som inte låter sig tystas. Dessutom medverkar utrikesminister Margot Wallström, Frank  la Rue från Unesco och Dunja Mijatovic, som är OSSE:s representant för mediafrihet.

Fojo har tillsammans med branschorganisationen Wan-Ifra tagit initiativet till 2 december-deklarationen – ett upprop till stöd för alla kvinnliga journalister som dagligen trotsar dödshot och näthat. Uppropet publiceras i flera medier i dag.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

 

Läs mer:

”Flera hot riskerar att kväva det fria ordet”

”Hatet får inte tysta oss”

”Dödshoten vardag för kvinnliga journalister”

”Hösten var en tävling i att undergräva yttrandefriheten”

”Jo, det får du visst säga ’i det här jävla landet’”

”Ytterst står det demokratiska samhället på spel”

”Demokratins fundament fyller 250 år men kan inte tas för given”

”När vi fick tryckfrihet – och när vi förlorade den”

”Hurra för tryckfriheten – utan den försvåras insyn”

”Yttrandefriheten är sällan lätthanterlig – och inte alltid vacker”

”Fira livskraftig 250-åring”

”Digitaliseringen fasar ut tryckfrihetsförordningen”

Mediestöd i fokus i Medieutredningen
PTS vill stoppa Telias kampanj