Stockholm 2012-08-23

– Förnuftet segrade denna gång. Men inte till övervägande majoritet och inte i sin helhet. Fortsatt bevakning är därför viktig. Det orimliga förslaget att ett mediebolag som vinner ett mål ändå riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader måste bort. En större tydlighet gällande äldre publiceringar som ligger kvar genom digital publicering hade också varit önskvärt, säger Jeanette Gustafsdotter, VD Utgivarna.

– Förslaget om grov integritetskränkning röstades ner med hänvisning till ett väl fungerade etiskt system. Det är mycket positivt att riksdagsledamöterna ser att det självsanerande regelverket fungerar. Det är viktigt att branschen tar detta på allvar, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

För mer info kontakta:

Jeanette Gustafsdotter

VD Utgivarna

jeanette.gustafsdotter@tu.se

070-624 45 56

 

VD för utgivarna utsedd
Hot mot PO