Utgivarna kräver tillsammans med flera publicistiska organisationer att  den kommission som 2021 av riskdagen fick i uppdrag att granska hanteringen av fallet Dawit Isaak återinsätts.
Kravet framförs i en artikel som publiceras i Expressen:Tystnaden kring Dawit måste upphöra”.
Artikeln har skrivits av Björn Tunbäck, styrelseledamot och samordnare för arbetet för Dawit Isaak i Reportrar utan gränser. Bakom kravet står organisationer, utöver Utgivarna, Raoul Wallenbergcentret i Kanada, Svenska Pen, Journalistförbundet, Publicistklubben, Författarförbundet, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

LAGRÅDET KRITISERAR REGERINGENS ÖNSKAN OM SEKRETESSBESTÄMMELSE
UTGIVARNA VÄLKOMNAR LAGRÅDSREMISS