(2016-02-03) Ett nytt brott – olaga integritetskränkning. Hatiska kommentarer ska kunna straffas som ofredande. Utvidgat straffansvar för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla. Bland annat.

I dag presenterades ”Integritet och straffskydd” – eller näthatsutredningen som den kallats.

Utredningen har haft ett svårt uppdrag. Att något måste göras kring den allt mer omfattande kränkning som sker på nätet har man varit överens om. Men hur?

Frågorna är komplexa och ytterst handlar det om en balansgång mellan integriteten och yttrandefriheten.

Men också om skillnaden mellan grundlagsskyddade medier med ansvarig utgivare och övriga. Och hur tydliggör man de skillnaderna?

Utredningen har klarat den balansgången.

Det är bra att den föreslagna straffbestämmelsen om olaga integritetsintrång införs utanför det grundlagsskyddade området.

Och det är bra att det i utredningen också påpekas att undantag från straffansvar ska gälla om uppgiften varit försvarlig att lämna – alltså har ett tydligt allmänintresse.

Här är huvudspåren i utredaren Gudrun Antemars betänkande:

• En ny straffbestämmelse om olaga integritetsintrång utanför det grundlagsskyddade området.

• Ett utvidgat ansvar för olaga hot.

• Ofredandebestämmelsen ska gälla flera fall.

• Ärekränkningsbrotten ska skydda anseendet, självkänslan och värdigheten – bestämmelserna om förtal och förolämpning ska moderniseras.

• Straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla utvidgas.

• Rätten till brottsskadeersättning utvidgas till grovt förtal.

Utredaren Gudrun Antemar har varit tydlig under arbetets gång att hon vill hitta lösningar och komma med förslag.

Det har man gjort.

Nu återstår att fundera över detaljerna i förslagen och väga olika intressen mot varandra när utredningen går på remiss. Justiteminister Morgan Johanssons förhoppning är att lägga en proposition under hösten.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Turkiet hotar med livstids fängelse för undersökande journalistik
Rättegång om hot mot UNT-reporter