Regeringen får stopptecknet från Lagrådet när det gäller förslaget om att lägga sekretess på uppgifter om vilka som får del av det kommande elstödet. Utgivarna har liksom andra medieföretag i remissvar kommit till samma slutsats som Lagrådet.
Regeringen vill hemlighålla vilka personer som kommer att få elstöd när det betalas ut senare i år. Regeringen menar att det kan vara integritetskränkande uppgifter, vilket Lagrådet bestrider. I Utgivarnas remissvar på regeringens förslag hävdas bl.a. att ” Konsekvensen riskerar bli att granskning kring en av de mest politiskt laddade frågorna försvåras. Det blir inte heller möjligt att granska hushållens elförbrukning över tid.Utgivarna menar att detta är olyckligt utifrån ett allmänintresse.”

Regeringen får också skarp kritik över själva processen, där Lagrådet menar att beredningen inte höll måttet, inte minst vad gäller remisstidens längd:Lagrådet inser att det för regeringen har funnits anledning att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att genomföra ett utlovat elstöd. En remisstid på i det ena fallet en vecka och i det andra bara någon enstaka dag eller del av dag är emellertid inte acceptabel.”

Sekretess-vid-Forsakringskassans-handlaggning-av-arenden-om-elstod-och-slopad-kontrolluppgiftsskyldighet.pdf (lagradet.se)

Nils Funcke om spionlagen: ILLA UNDERBYGGT FÖRSLAG SOM BEGRÄNSAR YTTRANDEFRIHETEN
Pressmeddelande: UTGIVARNA KRITISERAR REGERINGSBESLUT