Utgivarna välkomnar Justitiekanslerns beslut att överklaga tingsrättsdomen som innebar att staten hölls skyldig för att inte skyddat en enskild persons integritet i samband med dokumentären ”Vaccinkrigarna”.

Kvinnan som medverkar i dokumentären menar att hennes rätt till privatliv och personliga integritet åsidosatts som en konsekvens av dokumentären.
– Utgivarna välkomnar JK:s beslut. Det är helt i linje med vad vi hävdat sedan tingsrättsdomen blev offentlig för två veckor sedan. Nu skapas förutsättningar för nödvändiga klargöranden av tingsrättsdomen där det utifrån ett publicistiskt synsätt finns olyckliga sammankoppling, säger Robert Olsson, vd för Utgivarna.

Enligt tingsrättsdomen ska staten betala 100 000 kr till kvinnan kopplat till hennes medverkan i ”Vaccinkrigarna” som visades på SVT.
JK motiverar inte skälen till sitt överklagande utan har begärt anstånd för grunderna för sitt överklagande till 10 maj.
– För oss är det viktigt att det självreglerande medieetiska systemet också fortsättningsvis står helt fritt från statligt inflytande – och vi delar inte tingsrättsdomens uppfattning att vårt medieetiska system är otillräckligt, säger Robert Olsson.

För ytterligare information:

Robert Olsson, vd Utgivarna                  070 6615087

Thomas Mattsson, ordförande Utgivarna         070 7145945

I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.

 

TV4 fick rätt i hovrätten
Pressmeddelande: BROTT MOT JOURNALISTER MÅSTE TAS PÅ ÄNNU STÖRRE ALLVAR