High Court i London har avvisat delar av den stämning som företaget Eco Energy World och huvudägaren Svante Kumlin riktat mot affärstidningen Realtid för undersökande journalistik om bolagets affärsmetoder. Stämningen riktades mot Realtid Media AB, den ansvariga utgivaren samt två reportrar. Men domstolen ger Svante Kumlin rätt att som privatperson förtalspröva på tre punkter.

Utgivarna har direkt till Storbritanniens ambassadör kritiserat att England anser sig ha jurisdiktion över publiceringar som görs i Sverige inom ramen för Yttrandefrihetsgrundlagen. Beskedet från High Court betyder att Realtid och journalisterna där kan tvingas försvara sig i ett annat land och i ett annat rättssystem, vilket står i strid vår modell sedan 1766 med ett ensamansvar här”, säger Thomas Mattsson, ordförande för Utgivarna.

Utgivarna försvarar den liberala svenska presstraditionen med en hög grad av frihet för ansvariga utgivare att publicera sig utan risk för okynnesstämningar. Men så kallad SLAPP, eller förtalsturism, gör att journalistik som publicerats i Sverige men som är tillgänglig på internet kan prövas i andra territorier.

EU-kommissionen har nyligen meddelat att möjligheterna till SLAPP inom unionen ska begränsas. Utgivarna anser att EU, med Sverige i spetsen givet det som nu drabbar Realtid, bör verka för att skydda medlemsstaternas medier också mot stämningar utanför EU. Det är möjligt, men det saknas politisk vilja, säger Thomas Mattsson.

 Mer info:
Thomas Mattsson 070-728 82 53

TVÅ NYA DOMAR EFTER HOT MOT JOURNALISTER
Utgivarna positiv till skärpta straff för hot och hat mot journalister