Forum

Start Forum

  • Forum
  • Ämnen
  • Inlägg
  • Senast aktivt
  • Öppenhetsforum
   Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Inlägg på detta forum förhandsgranskas inte. Den som skriver ansvarar för sitt eget inlägg.
  • 256
  • 703
  • 1 timme, 17 minuter sedan

    Sten Claesson