Forum

Start Forum

  • Forum
  • Ämnen
  • Inlägg
  • Senast aktivt
  • Öppenhetsforum
   Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Inlägg på detta forum förhandsgranskas inte. Den som skriver ansvarar för sitt eget inlägg.
  • 218
  • 589
  • 1 dag, 3 timmar sedan

    Sten Claesson