Svar till: Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

Start Forum Öppenhetsforum Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning Svar till: Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

#10131
Per Hagström
Moderator

Hej, jag antar att det gäller hälsoundersökningen av dig själv så att det inte är fråga om någon sekretess. När det gäller frågan om dokumentet är en allmän handling så beror det lite på omständigheterna i det enskilda fallet, därför kan jag inte ge något definitivt svar. Vilken myndighet är det som fattar beslutet om antagning till utbildningen? Är det rekryteringsmyndigheten, polisen eller den aktuella högskolan som håller i utbildningen? Om det är polisen eller högskolan som fattar beslut så kan det ju vara så att rekryteringsmyndigheten har skickat dokumentet som du efterfrågar till någon av dessa myndigheter för att det ska utgöra underlag för beslutet. I så fall kan du argumentera för att dokumentet är expedierat från Rekryteringsmyndigheten och inkommet till någon av dessa myndigheter. Det är i så fall en allmän handling hos både avsändare och mottagare. Om det aktuella dokumentet aldrig har lämnat Rekryteringsmyndigheten utan bara har varit ett underlag för myndighetens egen rekommendation till polisen eller högskolan så måste du använda ett annat argument. Då kan du säga att dokumentet är en allmän handling därför att det hör till ett avslutat ärende, dvs. ärendet som avslutades genom att Rekryteringsmyndigheten lämnade en rekommendation till polisen eller högskolan om vilka sökande som skulle antas till utbildningen. Det finns också en bestämmelse som säger att uppgifter som förs in i en medicinsk journal blir en allmän handling direkt men det här dokumentet är kanske inte en del av en journal på det sätt som avses i den bestämmelsen. Ja som du märker är det lite svårt att ge ett rakt svar utan att veta mer om hanteringen av den här ärendetypen. Jag hoppas du ändå blev lite klokare.