Svar till: Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

Start Forum Öppenhetsforum Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning Svar till: Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

#10331
Mikael
Gäst

”Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning” är ett dokument som inte har med någons enskilda hälsa att göra, dokumentet används som stöd av Rekryteringsmyndigheten vid antagning till polisutbildningen.

Om en sökande till polisutbildningen har en medicinsk åkomma som kan hindra denne från att bli antagen använder Rekryteringsmyndigheten dokumentet ”Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning” som ett lexicon för att avgöra om det medicinska tillståndet utgör ett förhinder gällande antagning.

Dokumentet har troligen används i många år som underlag vid den medicinska bedömningen vid antagning och eventuellt har den reviderats och uppdaterats men likväl använts länge. Med stor sannolikhet använde Totalförsvarets Pliktverk samma dokument innan de bytte namn till Rekryteringsmyndigheten 2011.

Rekryteringsmyndigheten genomför antagningen till polisutbildningen på uppdrag av Polisen.