Svar till: Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

Start Forum Öppenhetsforum Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning Svar till: Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

#10500
Per Hagström
Moderator

Aha! Jag missförstod helt. När det gäller handlingar som har upprättats vid en myndighet men som inte tillhör något specifikt ärende så blir dessa allmänna när de har färdigställts (se 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen). Men Rekryteringsmyndigheten skulle kunna hävda att det här dokumentet är en del av myndighetens referensbibliotek och den typen av handlingar blir inte allmänna enligt 2 kap. 11 § första stycket tredje punkten. Myndigheters handböcker/manualer/interna instruktioner för handläggning av en viss ärendetyp kan i vissa fall omfattas av denna så kallade biblioteksregel. Jmf JK:s beslut med dnr 3669-04-30. Du kan söka på JK:s dnr här: http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/

Å andra sidan skulle det kunna vara så att det här dokumentet har upprättats eller reviderats i ett mer formellt förfarande, det vill säg att myndigheten lade upp ett ärende, fattade beslut om dokumentets utformning och innehåll och sedan arkiverade originalet eller en kopia av dokumentet tillsammans med övriga handlingar i ärendet. Då skulle jag säga att det originalet eller kopian av dokumentet är en allmän handling. Jmf justitieombudsmannens beslut JO 1980/81 s. 372 som jag tyvärr saknar länk till.