Svar till: Efterforskningsförbud i praktiken

Start Forum Öppenhetsforum Efterforskningsförbud i praktiken Svar till: Efterforskningsförbud i praktiken

#10644
Per Hagström
Moderator

Grundförutsättningen för att myndigheten ska få efterforska din identitet och ditt syfte är att uppgifterna du begär ut omfattas av någon sekretessregel och myndigheten behöver känna till vem du är och vad du tänker göra för att kunna göra sekretessprövningen. Om uppgifterna är helt offentliga så får myndigheten överhuvudtaget inte bedriva någon efterforskning. Om din identitet har betydelse för om uppgifterna kan lämnas ut och myndigheten har anledning att betvivla att du lämnar korrekta uppgifter om din identitet så bör myndigheten till exempel kunna kräva att du legitimerar dig. Om din identitet är av betydelse för sekretessprövningen så antar jag att myndigheten kan efterforska så mycket den vill bara den inte vidtar några olagliga utredningsåtgärder. Här är ett fall där myndigheten inte hade rätt att kräva att den sökande identifierade sig men det berodde på att myndigheten redan hade konstaterat att uppgifterna var offentliga oavsett sökandens identitet.

JO 4171-11

I det här fallet var vissa av uppgifterna helt offentliga och borde ha lämnats ut utan krav på legitimering:

JO 2005/06 s. 466