Svar till: Begära ut scheman

Start Forum Öppenhetsforum Begära ut scheman Svar till: Begära ut scheman

#11105
Anonym
Gäst

Hej!

Hen hänvisar till paragraf 10 i offentlighets- och sekretessförordningen.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretessforordning-2009641_sfs-2009-641

Så vitt jag tolkar det så har hen rätt att plocka bort personnummer, men inte namn, med stöd av paragraf 10.

”- nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,”

Är rätt ointresserad av personnummer så det gör mig egentligen inget, jag behöver bara kunna koppla ihop vissa namn för att se vilka inom personalen som arbetade med varandra vid ett visst tillfälle.