Svar till: handlingsoffentlighet

Start Forum Öppenhetsforum handlingsoffentlighet Svar till: handlingsoffentlighet

#11500
Per Hagström
Moderator

Det beror på vilket sätt du är missnöjd. Om myndigheten har bestämt sig för att inte lämna ut handlingarna eller uppgifterna som du har begärt och du menar att deras ställningstagande är felaktigt. Då ska du begära ett överklagbart beslut med en besvärshänvisning från myndigheten. I besvärshänvisningen kan du sedan läsa hur du gör om du vill gå vidare och överklaga beslutet. I regel överklagas dessa beslut till kammarrätten.

Om du har fått ut handlingarna men är missnöjd med myndighetens hantering av din begäran, t.ex. därför att du tvingades uppge ditt namn trots att du hade rätt att vara anonym. Ja, då kan du anmäla detta till justitieombudsmannen eller justitiekanslern.

Det samma gäller om du inte har fått något besked från myndigheten trots att det har gått lång tid sedan du gjorde din begäran. Då kan du JO- eller JK-anmäla att myndigheten inte följer skyndsamhetskravet som gäller för utlämnande av allmänna handlingar.

Så sammanfattningsvis. Om du är missnöjd med beslutet så ska du överklaga till domstol. Om du är missnöjd med handläggningen så ska du vända dig till JO eller JK.