Svar till: Stadsdirektör och politiker

Start Forum Öppenhetsforum Stadsdirektör och politiker Svar till: Stadsdirektör och politiker

#12434
Per Hagström
Moderator

Hej! Om direktören och ordföranden arbetar för samma förvaltning i kommunen så har mejlen inte korsat någon myndighetsgräns. Det betyder att de inte blir allmänna handlingar på den grunden att de är expedierade respektive inkomna. Jämför med denna dom som gällde en snarlik situation:

Rektors mejl till kommundirektör inte allmänna

Ovanstående dom hänvisar till denna dom i högsta instans där det tyvärr slås fast att mejl inte blir allmänna handlingar bara genom att skickas mellan företrädare för samma myndighet.

HFD 5339-13 och HFD 5340-13

Men mejl kan ju bli allmänna handlingar på andra sätt, t.ex. därför att innehållet är kopplat till ett ärende och det ärendet är avslutat. Som i den här situationen:

KR Göteborg 3335-14