Svar till: Hur ska begäran göras? Digitala handlingar?

Start Forum Öppenhetsforum Hur ska begäran göras? Digitala handlingar? Svar till: Hur ska begäran göras? Digitala handlingar?

#12441
Per Hagström
Moderator

Hej, det finns inga formkrav för hur en begäran om allmänna handlingar ska göras. Myndigheten kan inte kräva att du gör det skriftligen eller att du vänder dig till en specifik tjänsteman för att göra din begäran. Du kan göra din begäran hos vilken tjänsteman som helst på myndigheten som du kommer i kontakt med och i expeditionen kommer du ju i kontakt med någon. Men du kan inte med stöd av offentlighetsprincipen kräva att få komma in på myndigheten för att besöka en tjänsteman på hans eller hennes kontor. Om du begär att få ta del av handlingarna på plats hos myndigheten så kan myndigheten hänvisa dig till att göra det på det kontor där handlingarna förvaras. I Regeringsrättsdomen där detta slås fast så uttrycks det som att ”Myndigheten är
dock inte skyldig att – sedan den sekretessprövat handlingen –  tillhandahålla den på något annat ställe än det där myndigheten förvarar den.” Det kan man ju tolka som att myndigheten faktiskt är skyldig att låta dig ta del av handlingen på det kontor där handlingen förvaras och inte kan hänvisa dig till något annat.

När det gäller din fråga om du har rätt till handlingar digitalt om myndigheten lämnar ut motsvarande handlingar digitalt till andra så finns det en likhhetsprincip i 1 kap. 9 § regeringsformen. Den säger att lika fall ska behandlas lika. Om myndigheten lämnar ut handlingar digitalt till andra men inte till dig så måste den kunna motivera det med sakliga skäl.

Statliga myndigheter kan ta ut avgifter med avgiftsförordningen som grund medan kommunala myndigheter själva måste fastställa en taxa för avgiftsuttag för elektroniska handlingar. Se detta avgörande:

Tog betalt för pdf utan rättsligt stöd

Om du söker på ”intern e-post” (Obs! Använd citationstecken på det sättet) på allmanhandling.se så hittar du flera domar om mejl som skickas internt på ett myndighet.