Svar till: Kontaktuppgifter

Start Forum Öppenhetsforum Kontaktuppgifter Svar till: Kontaktuppgifter

#12593
Per Hagström
Moderator

Det är svårt att svara på utan att veta på vilken grund kommunerna sekretessbelägger. Ni har rätt att få veta vilken eller vilka paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen som kommunerna menar är tillämpliga på listan över boenden och föreståndarnas/arbetsledarnas kontaktuppgifter. Vilka uppgifter behöver ni om respektive boende? Bara namnet eller även adressen? Ta reda på vilka sekretessparagrafer som kommunerna menar är tillämpliga och återkom hit sedan så tittar jag vidare på frågan.