Svar till: Dataskyddslagen och Offentlighetsprincipen

Start Forum Öppenhetsforum Dataskyddslagen och Offentlighetsprincipen Svar till: Dataskyddslagen och Offentlighetsprincipen

#12771
Per Hagström
Moderator

Så här skriver Datainspektionen:

”Dataskyddsförordningen hindrar inte myndigheter och andra organ att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar omfattar dock inte elektronisk utlämning varför dataskyddsförordningen gäller för sådant utlämnade via till exempel e-post eller via internet.”

På sidan 130-131 i den här statliga utredningen med förslag till dataskyddslag står lite mer:

http://www.regeringen.se/49a184/contentassets/e98119b4c08d4d60a0a2d0878990d5ec/ny-dataskyddslag-sou-201739

Utredningen föreslår att 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen ska finnas kvar med en hänvisning till dataskyddsförordningen i stället för PUL, vilket skulle innebära att uppgifterna är hemliga om ni kan anta att ett utlämnande skulle medföra att uppgifterna behandlas i strid med dataskyddsförordningen.