Svar till: Försvarssekretess 15kap 2§ OSL 2009:400

Start Forum Öppenhetsforum Försvarssekretess 15kap 2§ OSL 2009:400 Svar till: Försvarssekretess 15kap 2§ OSL 2009:400

#13943
Per Hagström
Moderator

Hej, det låter inte som att problemet är huruvida handlingen är allmän eller inte utan snarare att försvarsmakten nu hävdar att lönelistan, som är en allmän handling, innehåller sekretessbelagda uppgifter enligt 15:2 OSL. Min erfarenhet är att Försvarsmakten har varit ganska generös med att lämna ut listor över anställda tidigare medan däremot polisen har använt försvarssekretess flitigt för att slippa göra det. Polisen är tydligen en del av totalförsvaret på något sätt. Du kan ju väcka frågan om det nu har hänt något särskilt som gör att du plötsligt inte får ut lönelistorna eller om tjänstemännen som har lämnat ut listorna tidigare helt enkelt har brutit mot tystnadsplikten under alla år. Om Försvarsmakten vidhåller att listan med namn är hemlig så kan du som en plan B begära att få den med ett sekretessförbehåll. Det kanske inte är så att Försvarsmakten tror att du personligen kommer använda listan för att skada rikets försvar utan snarare är orolig för att den ska komma på vift. Då kanske den risken kan elimineras genom att du skriver på ett sekretesförbehåll om att förvara listan på ett säkert ställe och förstöra den direkt när du har använt den för det ändamål som du avser att använda den för.

På Allmanhandling.se finns en hel del domar som handlar om polisens bruk av försvarssekretessen. Tyvärr talar de flesta mot din sak förutom den första:

KR Göteborg 9011-12

RÅ 1991 not. 92

RÅ 1994 not. 7

Får inte ut polisens telefonkatalog

KR Jönköping 3149-13

KR Sthlm 1003-12