Svar till: Gallring

Start Forum Öppenhetsforum Gallring Svar till: Gallring

#13978
Per Hagström
Moderator

Som du säkert förstår så får en myndighet inte lämna felaktiga uppgifter i frågan om en handling förvaras hos myndigheten eller inte. Det framgår av t.ex. det här JO-beslutet:

Gav fel besked om handlings existens

Huruvida det var korrekt att gallra handlingen vid en senare tidpunkt är svårt att säga utan att veta vilken handling och myndigheten det gäller samt omständigheterna kring den aktuella handlingen.