Svar till: Hemligt arkiv

Start Forum Öppenhetsforum Hemligt arkiv Svar till: Hemligt arkiv

#14021
Per Hagström
Moderator

Du kanske ska mejla en skriftlig begäran om beslut och beslutsunderlag till registrator vid den aktuella polisregionen och samtidigt begära ett överklagbart beslut för det fall polisen avslår din begäran i någon del.