Svar till: Hemligt arkiv

Start Forum Öppenhetsforum Hemligt arkiv Svar till: Hemligt arkiv

#14075
Per Hagström
Moderator

Ja du borde absolut har rätt till partsinsyn. Sen är det inte säkert att den trumfar sekretessen i alla delar. Det kan ju vara ”…av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.”, enligt 10:3 1 st OSL. Men andra stycket i samma paragraf borde ju vara av intresse för dig där det står ”Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet.” Samtidigt står det i tredje stycket att det kan finnas undantag från första och andra stycket i lag.