Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

Start Forum Öppenhetsforum Om allmänna handlingars offentlighet Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

#14696
Per Hagström
Moderator

Med tanke på att IVO:s rutin har ett diarienummer så kanske man kan se rutinen som en del av ett avslutat ärende, vilket skulle betyda att den är en allmän handling. Den kanske till och med är arkiverad, vilket innebär att den är allmän av det skälet.

Samtidigt finns det här avgörandet där kammarrätten konstaterar att myndighetsinterna handböcker för ärendehandläggning inte är allmänna handlingar på grund av det så kallade biblioteksundantaget.

Instruktion på intranät inte allmän handling

Det är svårt att säga om rutinen skulle kunna omfattas av tillsynssekretess i någon del. Du får nog helt enkelt börja med att begära ut handlingen och se vad IVO säger. Du kanske redan har gjort det. Berätta gärna hur det gick!