Svar till: diareföring

Start Forum Öppenhetsforum diareföring Svar till: diareföring

#15094
anonym
Gäst

tack!

tolkar jag det rätt om vi förutsätter följande

begäran om allmän handling, där sekretessprövning krävs, görs på plats muntligen, då upprättas ingen allmän handling, men det finns fortfarande en betydande risk att uppgifter om den och beslut om utlämnande/sekretess/avslag registreras i någon form av administrativt register (som i sin tur är offentligt)?