Svar till: diareföring

Start Forum Öppenhetsforum diareföring Svar till: diareföring

#15206
Per Hagström
Moderator

Jag tog frågan vidare till en grupp för registratorer på Facebook och fick väldigt olika svar. Vissa diarieför alltid ett ärende när handlingar lämnas ut. Andra diarieför bara om myndigheten sekretessbelägger uppgifter i den begärda handlingen. Ytterligare några diarieför först om den sökande begär ett överklagbart beslut. Sammanfattningsvis finns det en risk att din begäran lämnar någon typ av spår i diariet oavsett hur du gör den. Diariet är offentligt.