Svar till: Uppgifter om en själv

Start Forum Öppenhetsforum Uppgifter om en själv Svar till: Uppgifter om en själv

#16000
Per Hagström
Moderator

Ja kommunen är skyldig att lämna ut alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda till dig. Normalt är uppgifter inte sekretessbelagda för den person som uppgifterna gäller. Och i ditt eget ärende har du också rätt till partsinsyn enligt 16 § förvaltningslagen, vilket betyder att du har rätt att ta del av alla handlingar som tillför uppgifter till ditt ärende oavsett om det är allmänna handlingar eller inte. Som regel gäller inte heller någon sekretess mot den som är part i ärendet. Det framgår av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.