Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

Start Forum Öppenhetsforum Om allmänna handlingars offentlighet Svar till: Om allmänna handlingars offentlighet

#16314
Per Hagström
Moderator

Jag tror inte att man kan hävda att en handbok har ”tillförts ärendet” på det sätt som avses i 16 § FL. Handboken innehåller inte sakuppgifter om det specifika ärendet utan ska vara ett stöd vi handläggning av alla ärenden i den aktuella ärendetypen. Men varför myndigheter över huvud taget vill undanhålla allmänheten handböcker av den här typen är en gåta för mig.