Svar till: Sekretess socialtjänsten/god man

Start Forum Öppenhetsforum Sekretess socialtjänsten/god man Svar till: Sekretess socialtjänsten/god man

#16418
Per Hagström
Moderator

Vilken märklig och otillfredsställande situation som har uppstått för A i det här fallet! I verksamhet enligt LSS gäller den starka socialtjänstsekretessen i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och i det här fallet står det nog inte klart att förövarens identitet kan lämnas ut utan att han eller hon lider men av detta utpekande. Det är ju inte så att sekretesskyddet upphör för att den berörda personen har gjort något brottsligt. Vet du om verksamheten har avslöjat förövarens identitet för polisen? Kan det finnas andra pålitliga vittnen än personalen som inte är bundna av tystnadsplikt, t.ex. deltagare, deras anhöriga eller gode män?

Det finns regler om partsinsyn i 10 kap. 3 § OSL som säger att en part i ett ärende eller mål har rätt att ta del även av sekretessbelagda uppgifter så länge det inte är av synnerlig vikt att dessa inte röjs. Person A i ditt fall skulle alltså ha större chans att få ut förövarens identitet om dessa uppgifter fanns i ett ärende där A kan betraktas som part. Tyvärr är målsägande inte parter i polisutredningar, se denna dom:

KR Sthlm 978-13

Jag skulle gissa att A inte heller kan ses som part i lex Sarah-anmälan.