Svar till: Tid att läsa handlingarna?

Start Forum Öppenhetsforum Tid att läsa handlingarna? Svar till: Tid att läsa handlingarna?

#16753
Per Hagström
Moderator

Utgångspunkten är att man har rätt att läsa myndigheters handlingar på plats under hela myndighetens arbetstid. Det kan man bland annat utläsa av nedanstående JO-beslut.

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2012/02/JO_1966_s_363.pdf

http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2012/02/JO_1989_90_s_397.pdf

Om myndigheten vill begränsa din rätt att läsa så måste den kunna motivera det med att det föreligger ”betydande hinder” mot att tillhandahålla handlingen på stället mer än en timma i stöten eller på andra tider än dem som myndigheten hänvisar dig till. Då kan du också begära ett avslagsbeslut. Frågan är också om inte myndigheten kan undanröja eventuella ”betydande hinder” genom att kopiera de handlingar du vill läsa och låta dig ta del av kopiorna på plats, vilket är gratis så länge du inte vill ta med dig kopiorna därifrån.