Svar till: Tingsrätt vägrar maila dom

Start Forum Öppenhetsforum Tingsrätt vägrar maila dom Svar till: Tingsrätt vägrar maila dom

#17740
Per Hagström
Moderator

Hej! Domstolarna gör lite olika i det här avseendet. Jag fick nyligen en brottmålsdom mejlad till mig från Göteborgs tingsrätt. Tyvärr är det så att myndigheter själva väljer i vilken form de lämnar ut allmänna handlingar. De kan därför neka utlämning i pdf-format via mejl. Jag har skrivit lite om detta här:

Elektronisk form

Att tingsrätten är tveksam till att skicka brottmålsdomar via mejl beror inte på sekretess. Domen är, som du skriver, offentlig. Däremot kan personuppgifslagen eventuellt vara ett hinder för att mejla känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om någons brottslighet, eftersom uppgifterna kan komma på avvägar. Det finns myndigheter som har löst detta genom att skydda mejl med kryptering. Det låter inte som att domstolarna har kommit dit ännu men du kan ju fråga om de inte har någon sådan möjlighet.