Svar till: Är Cv i Svenska Kyrkan en allmän handling

Start Forum Öppenhetsforum Är Cv i Svenska Kyrkan en allmän handling Svar till: Är Cv i Svenska Kyrkan en allmän handling

#18177
Per Hagström
Moderator

Handlingsoffentligheten inom Svenska kyrkan är faktiskt även lagreglerade i 11 § lagen om svenska kyrkan. Både personligt brev och cv från en person som har sökt en tjänst inom Svenska kyrkan bör vara inkomna och därmed allmänna handlingar. På en myndighet hade dessa handlingar inte heller varit sekretessbelagda så troligtvis är de det inte heller inom kyrkan.

Mer om handlingsoffentligheten inom Svenska kyrkan kan du läsa här http://www.allmanhandling.se/2011/01/02/1-2-4-handlingsoffentlighet-inom-svenska-kyrkan/