Svar till: Bilbesiktnings handlingar

Start Forum Öppenhetsforum Bilbesiktnings handlingar Svar till: Bilbesiktnings handlingar

#19121
Per Hagström
Moderator

Det framgår av bilagan till offentlighets- och sekretesslagen att offentlighetsprincipen gäller vid besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574). Offentlighetsprincipen gäller inte i all verksamhet vid besiktningsorganet utan i den del som avser fordonskontroll. Det står ingenstans att offentlighetsprincipen bara gäller besiktningsprotokollet utan samtliga inkomna eller upprättade handlingar inom den utpekade verksamheten, det vill säga fordonskontroll, är allmänna handlingar.

I ditt fall låter det inte som att det råder någon tvekan om att den aktuella handlingen har koppling till fordonskontroll. Men om företaget hävdar att det inte finns en sådan koppling så kan du hänvisa till Regeringsrättens dom RÅ 2009 not. 131 som säger att begreppet fordonskontroll inte ska tolkas allt för snävt. Domen finns tyvärr inte på allmanhandling.se men däremot finns det en kammarrättsdom som gäller en liknande fråga, se här:

KR Sthlm 3005-11