Svar till: Länsstyrelsen – begära ut mail?

Start Forum Öppenhetsforum Länsstyrelsen – begära ut mail? Svar till: Länsstyrelsen – begära ut mail?

#19353
Per Hagström
Moderator

Hej Ewe!

Länsstyrelserna är statliga myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen.

Jag utgår från att du menar mejl som har skickats internt på myndigheten mellan tjänstemän som på något sätt är inblandade i ditt ärende. Du får rätta mig om jag har fel. Handlar det i stället om mejl som har skickat från eller till någon utanför myndigheten så är dessa allmänna handlingar. Det är mer oproblematiskt. Mejl som skickas internt inom myndigheten är däremot i många fall inte allmänna handlingar, vilket framgår av den här domen:

HFD 5339-13 och HFD 5340-13

Men om mejlen är kopplade till ditt ärende och det ärendet är avslutat, t.ex. för att beslut har fattats i ärendet, så kan mejlen vara allmänna handlingar enligt 2 kap. 7 § 1 st tryckfrihetsförordningen, jmf med denna dom:

Avslutad anställning var avslutat ärende

Om du själv är part i ärendet så har du dessutom rätt att ta del av mejlen även om ärendet är pågående med stöd av regeln om partsinsyn i förvaltningslagen. Det kräver att mejlen tillför ärendet sakuppgifter, dvs. fakta i ärendet. Om det bara är två tjänstemän som diskuterar hur ärendet ska bedömas så kan man nog inte se det som sakuppgifter.

Ja de är lite krångliga de här reglerna. Hoppas du blev aningen klokare.