Svar till: Länsstyrelsen – begära ut mail?

Start Forum Öppenhetsforum Länsstyrelsen – begära ut mail? Svar till: Länsstyrelsen – begära ut mail?

#19523
Ewe
Gäst

Hej,

Tack för ett bra och vägledande svar. Jag önskar få ut både mailkorrespondens mellan tjänstemän inom myndigheten men även med externa personer som haft åsikter i vårat ärende via yttranden.

Jag har ytterligare en följdfråga; visst skall någon ANNAN än den specifika handläggaren för mitt ärende svara på begäran om mail? Dvs en IT-avdelning eller annan handläggare på myndigheter?

Jag skickade in min begäran och erhöll logglistan med mail (via den aktuella handläggare för vårat ärende).

Logglistan hade jag efterfrågat tillsammans med ytterligare specifika önskemål om mail som skickats till/från specifika mailadresser och även specificerat önskemål om ”sökord” att lämna ut mail på.

I går svarade den aktuella handläggaren att hon behövde ytterligare tid att sålla ut vilka mail som är aktuella att lämna ut. Känns inte rimligt att vår handläggare i avslutat ärende skall söka fram de mail som efterfrågas och då göra eventuell sekretessbedömning?

Tacksam för svar,

Mvh
Ewe