Svar till: Publicera sekretessbelagda dokument?

Start Forum Öppenhetsforum Publicera sekretessbelagda dokument? Svar till: Publicera sekretessbelagda dokument?

#19653
Per Hagström
Moderator

Vissa högskolor drivs som aktiebolag eller stiftelser men även i dessa gäller handlingsoffentligheten i hela verksamheten det vill säga även i personalärenden. Det kan man se i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, titta på t.ex. Chalmers eller Handels i Stockholm. Om högskolan fortsätter trilskas kan du överväga att begära ett överklagbart beslut av högskolan. En fördel med det är att frågan då oftast lyfts till en jurist som förhoppningsvis följer lagen. Om du sedan vill gå vidare med ett överklagande så är det bra att veta att handläggningstiden i kammarrätten är ett par månader åtminstone.