Svar till: namn på personal inom kommunala skolan

Start Forum Öppenhetsforum namn på personal inom kommunala skolan Svar till: namn på personal inom kommunala skolan

#19658
Per Hagström
Moderator

Hej! Utgångspunkten är att namnen är offentliga. Men det är steg två i prövningen av din begäran. Steg ett är att avgöra om listan du efterfrågar är en allmän handling. Kommunen hävdar att den inte har någon sådan lista som du efterfrågar och det stämmer antagligen att de inte har en färdig lista på lut. Däremot har de troligtvis alla uppgifter i sitt personaladministrativa system. För att listan ska ses som en allmän handling måste det vara möjligt att sammanställa de efterfrågade uppgifterna i datasystemet med rutinbetonade åtgärder, enligt 2 kap 3 § andra stycket sista meningen i tryckfrihetsförordningen. Här är ett par domar som gäller fall som liknar ditt:

KR Göteborg 7459-00

KR Göteborg 4580-12

Steg två i prövningen är om uppgifterna i listan är hemliga eller offentliga. Ibland kan det vara så att enstaka uppgifter är offentliga men att att långa listor med personuppgifter kan hemlighållas med hänvisning till att det finns en risk att de kommer att användas i strid mot personuppgiftslagen. Den aktuella sekretessbestämmelsen finns i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen. Här är några domar som kan vara intressanta för dig kring detta:

KR Sundsvall 1027-12 och 1028-12

Fackförbund fick rätt till adresser för utskick

KR Göteborg 4580-12

E-postadresser till lärare hemlighölls på fel grund

Du kan inte kräva att få ut listan i form av en excelfil. En myndighet kan alltid välja att lämna ut allmänna handlingar som utskrifter, alltså i pappersform. Du kan välja att ta del av listorna på plats och t.ex. skanna dem med egen skanner. Det är gratis. Om du vill ta med dig utskrifterna som myndigheten har gjort så måste du betala kopieavgift.