Svar till: Blankett – allmän handling?

Start Forum Öppenhetsforum Blankett – allmän handling? Svar till: Blankett – allmän handling?

#20036
Per Hagström
Moderator

Hej! Blanketten är en allmän handling eftersom den uppenbarligen har lämnats ut (expedierats) vid flera tillfällen till personer som ska ansöka om sekretessmarkering. Därmed har du rätt att få en kopia av blanketten med stöd av offentlighetsprincipen. Det är bara om uppgifterna i blanketten är sekretessbelagda enligt någon sekretessregel som myndigheten kan neka. Det verkar osannolikt att uppgifter i en blankett som inte är ifylld skulle vara sekretessbelagda.